Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sympaatti Oy
Multiantie 7
42700 Keuruu

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Teemu Myyrä
03 511 2289

3. Rekisterin nimi

LemmikkiBonus kanta-asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, Sympaatti Oy:n ja/tai sen osakkaiden suorittaman tiedotuksen, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Sympaatti Oy:n ja sen osakkaiden viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Postiosoite

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Sympaatti Oy:n ja/tai sen osakkaiden asiakkaiden tallentamista tiedoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina Terakuu Oy:n tietoverkossa. Terakuu Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

xbit.fi